30 MINS DANCE FITNESS WORKOUT FOR WEIGHT LOSS #7 | KPOP WORKOUT | 30 phút ĐỐT MỠ | MICHELLE VO


Video

Description

30 MINS DANCE FITNESS WORKOUT FOR WEIGHT LOSS #7 | KPOP WORKOUT | 30 phút ĐỐT MỠ | MICHELLE VO

Subscribe, Like, Share And Follow Me!!! Thanks with LOVE!!

? Youtube:
? Facebook:
? Instagram:
? Twitter:
? Pinterest:
My Series :
? New Upload:
? Set 60 Mins (Zumba/ Cardio Dance Workout):
? Set 30 Mins (Zumba/ Cardio Dance Workout):
? Be Fit Be Sexy: 50, 45, 15, 12 Mis:
?Warm up List:
? Cool Down List:
? Zumba Fitness Singe Song:

My Online Courses (Các khóa học trực tuyến Fitnes – Giảm cân – Đốt mỡ tại nhà)
? Khóa học Zumba giảm cân tại nhà (16 bài học động tác theo giáo trình hỗ trợ giảm cân – 3 bài tập full và các tài liệu hướng dẫn ăn theo chế độ giảm cân lý tưởng :
? Khóa 15 phut moi ngày giảm mỡ bụng: (Các bài tập tập trung đốt mỡ các vùng cần thon gọn trên cơ thể, mỗi ngày chỉ 15 phút)
? Trọn bộ bài tập-thực đơn giảm cân cấp tốc cùng Michelle Võ

* Something about me!

“Movement is a medicine for creating change in a person’s physical, emotional, and mental states.” – Carol Welch
I believes that people can empower themselves through exercise to be able to live a healthy and highly functional life, they just need someone showing and support them to reach their goalthats why I am here to do my mission !!!